روزنوشتهای سید محمد مجابی

مرد آن است که در کشاکش دهر سنگ زیرین آسیا باشد

اموز در وقت اضافه ای که داشتم مطالب سایتها را مرور می کردم دیدم بحث اینکه چه جایگاهی در راس امور است خیلی جدی و دعوایی شده .بنظر می رسد برای رهایی از این دعواها باید گفت در کشاکش روزگار سنگ زیرین آسیا مهم است مرد آن است که در کشاکش دهر سنگ زیرین آسیا باشد
+ نوشته شده در  شنبه سوم مهر ۱۳۸۹ساعت 21:40  توسط سیدمحمد مجابی  |